Kitaplarımız

Mor Masallar

Yakın Çocuk Yayınları

Derleyen: Nevzat Süer Sezgin - Elif Çelebi - Gülay Pamuk
Resimleyen: Beste Örge Sağlam

3. Sınıf (8-9 yaş), 4. Sınıf (9-10 yaş), 5. Sınıf (10-11 yaş), 6. Sınıf (11-12 yaş), 7. Sınıf (12-13 yaş), 8. Sınıf (13-14 yaş), Genç Yetişkin (15-17 yaş)

Masallarımız “mor” çünkü… Artık mor renk kadınların toplumsal yapıda, dayanışmayla güçlenerek yer almasını temsil ediyor. Aynı güçle, masallarımızda yer alacağı gibi… Çocuğun yaşamına renk katan, onu eğlendiren aynı zamanda da eğiten masalların, günümüz toplumsal yapısıyla uyuşmadığının artık FARKINDA MISINIZ? Ezberlemiş olduğumuz masalları toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında okumayı hiç DENEMİŞ MİYDİNİZ? Günümüzde hâlâ anlatılan masallarda; zihinleri işgal eden, akıllarda yanlış imgeler bırakan geleneksel söylemler olduğunu BİLİYOR MUYDUNUZ? Artık dinlediğimizde başka bir dünyaya ait, eskimiş ve ezberlenmiş olduğunu düşündüğümüz çeşitli ve çelişkili hakikatler içeren masalların geçerliliğini yitirdiğini DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? ÇOCUKLARIN cinsiyet odaklı kalıp yargılardan uzaklaşarak, kişiliklerini güçlendirici, birey ve dünya insanı olabilmelerini sağlayacak masallara İHTİYACI VAR! ONLARA eşitlikçi toplumsal yaşam örneklerini, erken yaşta masallar yoluyla anlatarak aydınlık, umut dolu, çağdaş bir nesil yetişmesine KATKIDA BULUNABİLİRİZ! Masalların toplumla olan ilişkisini aktarırken eşit, adil, şiddetsiz ve dayanışmayla örülmüş yeni anlatılar yaratarak MASALA BAKIŞTA ÇIĞIR AÇABİLİRİZ!

Neden bu kitabı derledik?

Artık dinlediğimizde başka bir dünyaya ait, eskimiş ve ezberlenmiş olduğunu düşündüğümüz çeşitli ve çelişkili hakikatler içeren masalların geçerliliğini yitirmesi,

Çocuğun yaşamına renk katan, onu eğlendiren aynı zamanda da eğiten masalların, günümüz toplumsal yapısıyla uyuşmaması,

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, 21. yüzyıla uygun yeni masallara ihtiyaç duyulması,

Çocukların hayal dünyasını genişleten, merak dünyasını perçinleyen, dil kazanımlarını artıran, eğitimlerine katkı sağlayan ve bunları yaparken eğlendiren böylesi bir edebi mirasın gücünden yararlanılarak yeni masalların oluşturulması amaçları ile Mor Masallar'ı hayata geçirdik.

Kitaba Katkı Koyan Yazarlar

Katılımcılarımız

Kitaplarımız

Projelerimiz