Kıpırtı Çocuk

Türkiye'de nitelikli çocuk edebiyat dergisi eksiliğini kendine mesele edinerek yola çıkan Dilek Yılmaz'ın çağrısı ile birkaç katılımcımız bu proje etrafında toplandı. Çocukların, onlarla birlikte öğretmenlerin ve ebeveynlerin rahatlıkla ulaşabilecekleri, kaliteli bir süreli çocuk dergisi hazırlamak için topluluk destekli olarak yola çıktılar.

Yayın İlkelerimiz ve Yol Haritamız

Değerli Eksi 18 Edebiyat Topluluğu Katılımcısı,

Birlikte çalışmaktan mutlu olduğumuz bir süreç devam ediyor. Bunun için gösterdiğiniz çabanın ve verdiğiniz emeğin bizim için çok değerli olduğunu söylemeliyiz.

Bu bölümde dergimizin editörlük konusunda genel yaklaşımları, referans kaynakları, yazardan yayına uzanan süreçler ile ilgili olarak; editör-yazar etkileşimi, editörler arası etkileşim ve son okumacının yaptığı işler ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Yayımlanan metinlerdeki dil ve anlatım yaklaşımlarını; imla ve yazım kurallarını önemsediğimiz için bunlarla ilgili detaylar da bulabileceksiniz. 

Gözden kaçmaması ya da ülkemizde bazı farklı kullanımların da tercih edildiği, kimi zaman hepimize “hangisi doğru” dedirten yazım ve noktalama esaslarını bir araya getirerek aramızda bir dil ve uygulama birliği tesis edilmesinin tüm süreçleri rahatlatacağını, birbirimizi daha iyi anlamamızı ve metin içinde birbirimizle konuşmamızı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Elbette dilimizde burada yazdığımızdan çok daha farklı ve başka pek çok kural var. Biz burada en sık karşılaştığımız sorunlar ya da üzerinde en çok düşünülen konuları derlemeye çalıştık. Burada yazmadığımız ama sizi ikilemde bırakan tüm sorunlar için belirtilen yazılı kaynaklara başvurabilirsiniz. 

Metin üzerine çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı rica ederiz. 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Şimdiden ellerinize sağlık.

Kıpırtı Çocuk Yayın Kurulu

1. GENEL YAKLAŞIMLAR

Hedef kitlemizin, yedi ve on üç yaş arası çocuk okurlar olması nedeniyle metinlerin çocuğa göre olmasını; didaktik dil kullanılmamasını; okurun sanat ve estetik duyularını geliştirecek öykü, masal, şiir, fabl ve eğlendirici edebi içeriklerin (fıkra, bilmece) dergimizde yayımlanmasını tercih ediyoruz.

İki ayda bir yayımlanan Kıpırtı Çocuk; okuma alışkanlığı, hayal gücü, yaratıcılık, merak, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bilinç ve farkındalık geliştirici yazıların (söyleşi, çocuk hakları, doğa, ekoloji ve tarih vb.) yanı sıra kitap ve film tanıtımların da çocuklarla buluşmasını hedefliyor.

Editörlük anlamında referans aldığımız kaynaklar Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü ve yazım kılavuzudur. TDK’nin web sitesi üzerinde yazım kılavuzu ve sözlüğü çevrimiçi kullanıma açıktır. Bu da bir anlamda editörlerin ulaşımı için kolaylık sağlamaktadır. (Bkz: https://sozluk.gov.tr/)

Metinler için kabul kriterleri aşağıdaki gibidir:


olarak kipirticocuk@gmail.com adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.


2. SÜREÇLER

Yazar-Editör; Editörler Arası Etkileşim

Son Okumacı

Son okumacı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların detayları aşağıdaki gibidir:

Tüm bu işlemler Google Drive üzerindeki dosyalarda yapılır. Arzu eden yayın kurulu üyesi bu çalışmaları dosyadan takip edebilir.

DİL VE ANLATIM YAKLAŞIMLARI

(Ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.)

Editörler metinler üzerinde okuma yaparken, Türk Dil Kurumu’nun sözlük ve kılavuzlarını esas almaktadır. 

Metinlerde yabancı dillerden gelen sözcüklerden olabildiğince kaçınmak birinci tercihimizdir. Ancak, TDK’nin sözlüğüne girmiş ise kelimeleri kullanabiliriz.

Gözden kaçmaması ya da ülkemizde bazı farklı kullanımların da tercih edildiği, kimi zaman hepimize “hangisi doğru” dedirten yazım ve noktalama esaslarını bir araya getirerek aramızda bir dil ve uygulama birliği tesis edilmesinin tüm süreçleri rahatlatacağını, birbirimizi daha iyi anlamamızı ve metin içinde birbirimizle konuşmamızı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen esasları toparlayarak aşağıda listelemiş olduk. Buna rağmen sizi ikilemde bırakan durumlar için belirtilen kaynaklara başvurmanızı isteriz.

Aşağıda belirtilenler dışında kalanlar ise editörlerin ortak kararı ile bu listeye alınabilir ya da yazılmasına gerek görülmeyenler çıkarılabilir.

TDK Yazım Kılavuzu başvuru kaynak olarak esas alınır.

Örnek: Geçmiş zaman olur ki… Onlar da bizimle gelecek.

Örnek: İlan etmek ve not etmek ayrı yazılırken affetmek ve hissetmek bitişik yazılır.

Tırnak İşareti

Örnek: “Seni gördüğüme çok sevindim,” demişti.

Üç Nokta

Örnek: Ne iyi çocuk!.. Ne şanslı adam! 

Örnek: Yine mi geç kalacaksın?.. Bugün de mi otobüsü kaçırdın?

Örnek: Ben…ne diyeceğimi bilemiyorum…(TDK boşluk bırakılmasını tercih eder.)

İtiraz: Ancak akademik kullanımda bu durum sorun yaşanmasına neden olabilir. Atlanan kısımlar için kullanılacak işaret köşeli parantez içinde üç noktadır […] (TYB, Düzeltmenlik Eğitimi, Erkan Irmak Notları)

Kesme İşareti

Örnek: Ahmetler, Mehmetler, Türkçenin, Avrupalı

Örnek: Hindistan’ı, Afrika’ya, Londra’nın, Şişli’de vs.

Örnek: Alpler’de, Balkanlar’ın, Toroslar’ı, Çukurova’yı, Akdeniz’e vs.

Not: “Ihlara Vadimiz, Po Ovamız” gibi kullanımlarda tamlamanın özgün hali değiştiğinden kesme işareti kullanılmaz.

Örnek: TBMM’den, 1983’te, 1990’lar, 17.00’de  vs.

Örnek: Samuel’cik, Gregor’cuğum, Selimciğim, Turgutcuğum

Örnek: New York’lu, İstanbullu, Dosteyevski’ci, Atatürkçü, Proust’vari, Freud’yen

Örnek: İstanbulluların, Atatürkçülükte, Rumlara, Batılılaşmak, Türkçenin, Darvinciliğe, Hıristiyanlıkta, Müslümanlığın, Katoliklerin, Hanefilikte, Lenistlerce, Marksisliğe vs.

Örnek: Türk’ün, Müslüman’ın, Budist’in, Batı’nın, Marksizm’de (her bir örnekte kelimenin köküne ilk olarak çekim eki geldiğine dikkat edin.) (Marks-Marx ayrı sözcüklerdir.)

Örnek: Allah’tan, Allah’ın, Tanrısallık, Yaradan’ın, Allahsız, Tanrılaştırma, Tanrıtanımaz vs.

Örnek: Aşık (eklem kemiği) ve âşık, hala ve hâlâ, adet (sayı) ve âdet (gelenek) 

Örnek: Tezgâh, mahkûm, dükkân

Örnek: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Zeynep Hanım, Mimar Sinan, Mareşal Fevzi Çakmak

Örnek: Akşama Ayşe teyzem bize gelecekmiş.

Nene Hatun gibi kahramanlarımız unutulmaz. 

Örnek: “İspanya’da iç savaş olduğu günlerde Miguel de Unamuno’ya, ‘Siz hangi yandansınız?’ diye sormuşlar. ‘Hangisi yenilirse ondanım,’ demiş.”

Örnek: Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül

Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül! (Yahya Kemal Beyatlı) 

Örnek: Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. (Halide Edip Adıvar) 

Örnek: Ondan henüz bir cevap gelmedi hâlâ. (İki sözcükten biri tercih edilmelidir.) 

Örnek: Bu adam sanıyorum bizden kesinlikle bir şeyler saklıyor. (Biri kesinlik, diğeri ihtimal belirten iki sözün bu şekilde kullanımı anlatım bozukluğu oluşturur.) 

Örnek: Bu sorunu nasıl çözeceğini düşünüp duran adamın etekleri zil çalıyordu. (Çok sevinmek, anlamına gelen “etekleri zil çalmak” deyimi yerine, çok telaşlanmak anlamındaki “etekleri tutuşmak” deyimi kullanılmalıdır. Aksi takdirde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu ortaya çıkar.) 

Örnek: Bırakın soğan doğramayı, yemek bile yapamaz ki o! (Yapılan işin zorluğuna göre burada bir sıralama hatası yapılmıştır. Cümlenin doğrusu şöyledir: Bırakın yemek yapmayı, soğan bile doğrayamaz ki o!) 

Örnek: Öğrenciler soruların çoğunu doğru yanıtladılar. 

Öğrenciler soruların çoğunu doğru yanıtladı.

Ancak özne insan dışında herhangi bir varlıksa (bitki, hayvan ya da kavramlar) ve çoğul yapılırsa yüklem tekil çekimlenir.

Örnek: Ağaçlar çiçek açmış. (Ağaçlar çiçek açmışlar, değil.)

Leylekler ne de güzel uçuyor. (Leylekler ne de güzel uçuyorlar, değil.) 

Olumlu ifadeler için sağladı, olumsuz ifadeler için neden oldu, sebep oldu ayrımlarına dikkat edilmelidir.

Örnek: Yaptığı yeni harcamalar, aylık bütçesinin dışına çıkmasını sağladı. 

Doğrusu: 🡪 sebep oldu

Olumsuz ifadelerde niteleme de olumsuz olur.

Örnek: Türkiye üzerine yapılacak her türlü baskı bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. 

Doğrusu: 🡪 hiçbir baskı 

Örnek: Araba hayali ile yaşıyorum.

Doğrusu: 🡪 Araba hayaliyle yaşıyorum. 🡪 Kitaplarla ilgileniyorum. 🡪 Salatayla besleniyorum. 

Örnek: “Yeni durağa geldim” ve “Durağa yeni geldim”, gibi anlam farklılıklarının olabileceğini düşünülerek, yanlış/çok anlamlı dizilmiş kelimelere şüpheyle bakılmalıdır. 

Örnek: Tuz ruhu🡪 tuzruhu

 Kör düğüm 🡪 kördüğüm

 Çörek otu 🡪 çörekotu

 Vurdum duymaz 🡪 vurdumduymaz vb. 

Örnek: Bir nisan günü, eylül akşamları; 1997 Nisanı’nda, 2008 Ağustosu’nda, 3 Mart günü vs. 

Saatlerin Yazılması

Örnek: 21.00’de ya da 9.45’te

Sayıların Yazılması

 Örnek: 335.425,25

Örnek: “Ailenin iki çocuğu vardı.”, “Henüz yirmi yaşındaydı.”

Örnek:755 milyon

Örnek: ” Bin 545 adet makine parçası” değil “1545 adet makine parçası” 

Örnek: “755 milyon 015” değil, “755.000.015”

Her zaman rakamla yazılması gerekenler:

Örnek: on dokuz, bin dört yüz doksan üç

Örnek: Bindörtyüzdoksanüç

Örnek: “1923’te” ya da “9’da” 

Örnek: “saat 3’de” değil “saat 3’te”, “1960’da” değil “1960’ta”

Sıra Sayıları

Örnek: 1.

Örnek: 1’inci; 2’ncinin, 3’üncüden    

Üleştirme Sayıları

Nispet i 

Dipnot yazılımı

Birkaç örnek:

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil): https://kutsal-kitap.net/ ya da https://incil.info/

Kuran: http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf

Homeros, İlyada ve Odysseia, İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir.

Dante, İlahi Komedya, Oğlak Yayınları, çev. Rekin Teksoy.

Beowulf, YKY, çev. Nazmi Ağıl.

Cervantes, Don Quijote, YKY, çev. Roza Hakmen.

Diğer önemli klasik metinler için de (Shakespeare, Dostoyevski vb.) Türkçede genel kabul görmüş çevirileri esas alınız.

Kaynakça: 

KIPIRTI ÇOCUK DERGİSİNE ESERİMİ GÖNDERMEDEN ÖNCE NELER YAPIYORUM.pptx

Tanışma Toplantısı, 3 Mart 2021

www.kipirticocuk.com

Instagram

Facebook

Youtube

E Posta

Proje Hakkında

Proje yürütücüsünün adı soyadı 

Dilek Yılmaz 

Proje ekibindeki kişi ya da kişilerin adı soyadı 

Aslı Pakkan, Beste Örge Sağlam, Ecem Eker, Elif Bülbül, Emine Çetin, Esra Abalı, Feray Ünal, Gönül Çatalcalı, Nevzat Süer Sezgin, Zarife Açıkel

Projenizin adı 

Kıpırtı Çocuk, Yazılı Çizili Çocuk Dergisi

Projenizin gerekçesi 

Türkiye'de nitelikli çocuk edebiyat dergisi eksiliği bu projenin temel sorunu olmuştur. Piyasada yer alan çocuk edebiyatı süreli yayınları belirli grupların tekelindedir ve içerik üretimi sıkıntılıdır. Çocukların, onlarla birlikte öğretmenlerin ve ebeveynlerin rahatlıkla ulaşabilecekleri, kaliteli bir içerik sunmak bu projenin temel gerekçesidir. 

Projenizin amaçları 

Belirlenen yaş grubundaki çocuklara çocuk edebiyatının üzerinde düşünülmüş, iyi örneklerini sunmak, eğitimcilerin ve ailelerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak öncelikli konumuzdur. İkinci kademede ve daha geniş bir bakış açısıyla çevreye, duyarlı, düşünen, sorgulayan, iletişim yeteneği gelişmiş çocuklarla daha sağlıklı bir geleceğe katkı sunmaktır. 

Projenizin hedef kitlesi 

Hedef kitlemiz 7 - 13 yaş çocuklardır. İlk aşamada hedef kitleye ulaşım mecramız internet olacağından hedef kitleyi kademeli olarak düşünüyoruz. İnternet mecrasından doğrudan çocuğa ulaşmamız güç olacağından öncelikle, ana hedef kitlenin birebir muhatabı olan öğretmenler ve ebeveynler aracılığı ile çocuklara ulaşacak bir iletişim stratejisi kuracağız. 

Projenizin süresi 

İki ayda bir yayımlanan dergi olarak yayına hazırlanacaktır. 

Projenizin aşamaları 

Üç aşama planlanmıştır. Birinci aşama: İlk bir yıl pdf formatında Eksi 18 Edebiyat Topluluğu sitesi altında yayın yapılacaktır. İkinci aşama: Kendi adını taşıyan web sayfası üzerinden çalışamalar devam edecektir. 

Çalışma Grubu