Mor Masallar

Çocuğun yaşamına renk katan, onu eğlendiren aynı zamanda da eğiten masalların, günümüz toplumsal yapısıyla uyuşmadığını düşünüyorsanız ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, 21. yüzyıla uygun “yeni masallar yazalım” diyorsanız… Gelin hep birlikte sevgili öğretmenimiz Nevzat Süer Sezgin ile topluluk katılımcılarımızdan Elif Çelebi ve Gülay Pamuk rehberliğinde hazırlanan yeni derleme kitap projemizi inceleyelim.

*Görsel, Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nın 2020 yılında erişime açtığı “İtalya Galerisi”den alınmıştır.

Mor Masallar'ın Seslendirmeleri

Tanıtım / 4 Ekim 2022 Salı, Gebze-Kocaeli

Tanıtım / 15 Ekim 2022 Cumartesi, İzmir

Yazarlarımız

Proje Ekibi

Proje Hakkında

Proje ekibindeki kişi ya da kişilerin adı soyadı 

Nevzat Süer Sezgin, Elif Çelebi, Gülay Pamuk

Projenizin adı 

Mor Masallar

Projenizdeki iş birlikleri

Projenizin gerekçeleri 

Projenizin amaçları 

Projenizin hedef kitlesi 

8-12 yaş aralığındaki okurlar 

Projenizin süresi 

22 Aralık 2021 – 11 Ekim 2022 

Projenizin aşamaları 

Nevzat Süer Sezgin'den ders notları için tıklayınız.

Masal

Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı edebiyat türüne "masal" denir.

Halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür. Masallar bir yazar tarafından sonradan yazıya geçirilir. Masallar nesir, nazım karışık olabilir. 

Her ulusun kendine özgü masalları vardır. Toplumlar birbirlerinden ne kadar ayrıksı olursa olsun, masallarındaki benzerlikler hemen göze çarpar. Masalın dokusundaki olayların gidişi aynı olmakla birlikte, bazen nesnelerdeki değişim doğaldır.

Masallar genellikle bir tekerleme ile başlar ve tekerleme ile biter.

Masallar, çoğu zaman erkek egemen düşünceyi yansıtmıştır. Kadın, kazanılması  gereken bir ödül olarak sunulmuştur.

Masallar, merak duygusunu en fazla uyaran yazı türlerinden biridir. 

Masalın Genel Özellikleri

Konu: Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular anlatılır. Özellikle çocuklara doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular verilmek istenir. Ayrıca çevredeki kişilerin, olayların ve yöneticilerin eleştirileri de yapılır. Haksızlıklara karşı halkın ve halk içinde bir önderin direnmesi ve sonuçta mutlaka üstün gelmesi işlenir.

Olay: Masallar olay eksenli bir edebiyat türüdür. Tamamen hayal ürünü olan bu olaylar, olağanüstü nitelikler taşıyabilir. Masallarda “olamaz” diye bir şey yoktur. Her şey olabilir ve bunlar konu olarak işlenir.

Yer: Masalda belirli bir yer, çevre yoktur. Hayalî bir yer, çevre söz konusudur. Bunlar da genellikle "Kafdağının arkasında bir ülke, yedi kat yerin altı, periler padişahının ülkesi" gibi hayalî yerlerdir.

Zaman: Masalda zaman da belirsizdir. Geçmişte bir zamandan söz edilir; ama aslında bu hayalî bir zamandır. Masallar geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak anlatılır. Bu yönüyle de hikâyeden ayrılır. "Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken…" gibi tekerlemeler aslında zamanın belirsizliğini ve olayın hayalî olduğunu da açıklar.

Kişi: Masal kahramanları olağanüstü nitelikler taşıyabilir. Masallarda "peri, dev, cüce, cadı, gulyabani, şahmeran, Zümrüdüanka" gibi hayalî kahramanlar karşımıza çıkabilir. Masalda, gerçek hayatta rastlanamayacak kişiler de bulunabilir. Kişiler ya iyidir ya da kötüdür. İyiler hep iyilik yapar, kötüler de hep kötülük yapar. İyiler masalın sonunda mutlaka kazanır, kötüler de her zaman kaybeder.

Amaç: Masalda eğiticilik esastır. Aslında yerin, kişilerin ve zamanın hayalî olması da bundandır. Kimse rencide edilmeden insanlara ders verilir. Herkes masalın sonunda verilen dersten kendisine düşen payı alır. Masallarda kötülükler eleştirilerek okurun ve dinleyenin bu kötüler gibi olmaması istenir. İyiler ve iyilikler de yüceltilir ki okur veya dinleyici iyi olsun ve iyilik yapsın. 

Masalların günümüzde yalnız edebiyatçıların ilgi odağı olmadığı; sosyoloji, psikoloji, antropoloji, çocuk gelişimi, eğitimbilim gibi bilimsel disiplinlerin de ilgi odağında yer aldığı bilinmektedir.