Katılımcılarımız

Osman Torun 

torunosman@gmail.com 

1970 yılında Erzincan’ın Kemaliye(Eğin) ilçesinde doğdum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde lisans, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladım. Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve İzmir Yönder Okulları’nda kütüphane ve bilgi hizmetleri uzmanı olarak görev yaptım. Finansbank A.Ş. de eğitim projeleri, İncirliova Belediyesi’nde kültürel miras projeleri gerçekleştirdim.  İzmir’de Nevzat Süer Sezgin tarafından 2017-2018 yıllarında Zikzak Grup bünyesinde gerçekleştirilen Yetişkinler İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Atölyesi'ne katıldım. Eksi 18 Edebiyat Topluluğu üyesiyim. Bir parçası olduğum Öğretmen Kulübü sosyal girişiminde 2020-2023 yılları arasında ve yürütme ekibi üyesi, halen de Danışma Kurulu üyesi olarak sorumluluk üstlendim. Çocuk ve gençleri, doğayı ve kitapları çok seviyorum.

Gençlerle birlikte; sivil toplum, gönüllülük, toplumsal duyarlılık bilincinin yaygınlaşması ve geri dönüşüm alanlarına yönelik çeşitli projeler, kampanyalar ve organizasyonlar gerçekleştirdim. Okul kütüphanelerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan “OKİG-Okul Kütüphanecileri İstanbul Grubu” adlı sivil girişim hareketinin kurucuları arasında yer aldım, bu girişimde aktif çalışmalar yürüttüm. Gerçekleştirilmiş konferans, atölye ve konuşmalarımın yanı sıra, çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış araştırma, yazı ve söyleşilerim vardır. Kurşunkalem Edebiyat Dergisi’nde 2016-2017 yılları arasında "Genç Sayfalar" adlı çocuk ve gençlik bölümünü hazırladım. Topluluğumuzun yayın projesi olan Kıpırtı Çocuk Dergisi'nde ilk üç yıl boyunca yayın kurulu üyeliği sorumluluğunu üstlendim. Derginin ve topluluğumuzun görünürlük süreçlerine katkılar sundum.  Çeşitli çocuk ve gençlik gazetelerinde editörlük yaptım. İncirliova Belediyesi’nde kentin değerlerini görünür kılmayı amaçlayan yayın çalışmaları ve projeleri yürüttüm. Gençlere deneme türünü sevdirmeyi amaçlayan “Düşünceler Sözleşince: Gençler İçin Günümüz Türk Yazarlarından Deneme Antolojisi” (Kelime Yayınları, 2009) ilk kitap projemdi. Ünlü İspanyol filozofu Ortega y Gasset’in, M. Türker Acaroğlu tarafından Türkçe’ye çevrilen “Kütüphanecinin Görevi” adlı kitabın yayın danışmanlığı ve editörlüğünü üstlendim. Çeşitli dergi ve yayın projelerinde editör, yayın kurulu üyesi ve düzeltmenlik çalışmaları yürüttüm. Çocuk ve gençler için nitelikli işler üretmeye ve bağımsız editörlük çalışmalarıma devam ediyorum.

Yayınlar

Kıpırtı Çocuk

Açık Kürsü

Projeler

Eksi 18 Edebiyat Sohbetleri

Katılımcılarımız

Kitaplarımız

Çalışmalarımız