Katılımcılarımız

Başak Fındıkçıoğlu

rbasakfindikcioglu@gmail.com 

İzmir'de yaşayan bir Ankaralıyım. On yedi yıllık sınıf öğretmeniyim. On iki yıldır doğaçlama tiyatro ile uğraşıyorum. Tiyatroya bulaşınca metinli oyun, fiziksel tiyatro, stand-up gibi alanlara sardım. Drama derslerine bayılırım. Çocuk kitaplarını severim. En sevdiğim yazar Andrew Clement. Kendim de yazmak için çabalıyorum. Hayalim mizah türünde çocuk kitapları yazabilmek. 

Kendimi keşfetme sürecinde farkındalıklarımı yazmaya çalıştığım denemelerim var. Bir profesyonel görüşü almadım henüz. Asıl istediğim mizah ağırlıklı çocuk kitapları yazmak. 

Yayınlar

Kıpırtı Çocuk

Açık Kürsü

Projeler

Eksi 18 Edebiyat Sohbetleri

Katılımcılarımız

Kitaplarımız

Çalışmalarımız